Vad är lukt?


lukt

Människan känner tiotusen olika slags dofter. Doft och lukt består av partiklar som vi tar upp med våra näsor. Det betyder att när du luktar något så andas du faktiskt in små små små bitar av just det som luktar.

Nu är ju inte alla lukter angenäma och det är verkligen inte alla partiklar vi vill ha i våra näsor… tur att Na14 då finns!

 

Doftkänslig?

Även om man inte är allergisk så kan man ju känna sig kvävd eller få huvudvärk av mycket starka lukter, till exempel för starka doftljus, doftsprayer eller doftsaker man ska hänga upp i bil eller hemma.

Men hur är det om man faktiskt är överkänslig eller allergisk? Så här förklarar Astma- och allergiförbundet hur det är att leva med doftöverkänslighet:

”Det finns ingen säker medicin som hjälper. Det enda som går att göra är att han eller hon undviker det hon inte tål… Det är inte lukten i sig som framkallar besvären, utan den retning av slemhinnan i luftvägarna som ett doftande ämne eller kemikalie framkallar vid det kemiska sinnet.”

Med Na14 tar du bort partiklarna och då försvinner ju de kemikalier som allergikern är känslig mot. Perfekt!